Phát hiện một doanh nghiệp bán hóa đơn khống hàng tỉ đồng

Bà Quỳnh tại cơ quan công an. Ảnh: LX
Bà Quỳnh tại cơ quan công an. Ảnh: LX
Bà Quỳnh tại cơ quan công an. Ảnh: LX
Lên top