Phát hiện "kho" đồ chơi kích dục trên tàu hoả

Trong nhiều kiện hàng, có nhiều đồ chơi kích dục. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Trong nhiều kiện hàng, có nhiều đồ chơi kích dục. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Trong nhiều kiện hàng, có nhiều đồ chơi kích dục. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Lên top