Quảng Trị:

Phát hiện hơn 40.000 gói thuốc lá lậu trên xe container 

Bao tải chứa thuốc lá nhập lậu trên xe container. Ảnh: Thành Nam.
Bao tải chứa thuốc lá nhập lậu trên xe container. Ảnh: Thành Nam.
Bao tải chứa thuốc lá nhập lậu trên xe container. Ảnh: Thành Nam.
Lên top