Phát hiện hơn 1 tấn gỗ lậu ngụy trang trong hầm hàng ôtô

Ước tính số gỗ lậu này có giá trị hàng chục triệu đồng. Ảnh: CACC
Ước tính số gỗ lậu này có giá trị hàng chục triệu đồng. Ảnh: CACC
Ước tính số gỗ lậu này có giá trị hàng chục triệu đồng. Ảnh: CACC
Lên top