Phát hiện hộ kinh doanh men rượu giả nhãn mác

Lực lượng công an phát hiện hộ kinh doanh của ông Tuấn kinh doanh men rượu giả nhãn mác. Ảnh: Ngà Quý.
Lực lượng công an phát hiện hộ kinh doanh của ông Tuấn kinh doanh men rượu giả nhãn mác. Ảnh: Ngà Quý.
Lực lượng công an phát hiện hộ kinh doanh của ông Tuấn kinh doanh men rượu giả nhãn mác. Ảnh: Ngà Quý.
Lên top