Phát hiện hàng trăm thùng sữa "không bán ở Việt Nam" trên xe khách

Hàng trăm thùng sữa hiệu Ensure Original có ghi không bán ở Việt Nam hoặc Mexico ghi nhập lậu vừa bị công an phát hiện. Ảnh:Phương Linh
Hàng trăm thùng sữa hiệu Ensure Original có ghi không bán ở Việt Nam hoặc Mexico ghi nhập lậu vừa bị công an phát hiện. Ảnh:Phương Linh
Hàng trăm thùng sữa hiệu Ensure Original có ghi không bán ở Việt Nam hoặc Mexico ghi nhập lậu vừa bị công an phát hiện. Ảnh:Phương Linh
Lên top