Phát hiện hàng ngàn sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc

Tổ công tác phát hiện nhiều sản phẩm là bánh kẹo, nước giải khát, khăn giấy không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: LX
Tổ công tác phát hiện nhiều sản phẩm là bánh kẹo, nước giải khát, khăn giấy không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: LX
Tổ công tác phát hiện nhiều sản phẩm là bánh kẹo, nước giải khát, khăn giấy không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: LX
Lên top