Phát hiện đối tượng giấu ma túy đá trong khẩu trang y tế

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến giấu khoảng 100mg ma túy đá cuốn trong khẩu trang y tế
Đối tượng Nguyễn Văn Tiến giấu khoảng 100mg ma túy đá cuốn trong khẩu trang y tế
Đối tượng Nguyễn Văn Tiến giấu khoảng 100mg ma túy đá cuốn trong khẩu trang y tế
Lên top