Phát hiện đối tượng cất giữ nhiều hung khí trong nhà

Số hung khí mà cơ quan chức năng phát hiện trong nhà đối tượng.
Số hung khí mà cơ quan chức năng phát hiện trong nhà đối tượng.
Số hung khí mà cơ quan chức năng phát hiện trong nhà đối tượng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top