Phát hiện cả nghìn phương tiện chạy quá tốc độ qua "mắt thần"

Hệ thống camera được lắp khắp các "ngóc, ngách" trên hệ thống cao tốc nên dễ dàng phát hiện các phương tiện chạy quá tốc độ... Ảnh chụp màn hình (V.Dũng).
Hệ thống camera được lắp khắp các "ngóc, ngách" trên hệ thống cao tốc nên dễ dàng phát hiện các phương tiện chạy quá tốc độ... Ảnh chụp màn hình (V.Dũng).
Hệ thống camera được lắp khắp các "ngóc, ngách" trên hệ thống cao tốc nên dễ dàng phát hiện các phương tiện chạy quá tốc độ... Ảnh chụp màn hình (V.Dũng).
Lên top