Phát hiện, bắt giữ vụ mua bán “cỏ Mỹ” đầu tiên ở Quảng Bình