Phát hiện bắt giữ nửa tấn pháo nổ giấu trong ô tô

Lên top