Phát hiện 7.300 cây cần sa trong rừng

Hiện trường vụ trồng cần sa.
Hiện trường vụ trồng cần sa.
Hiện trường vụ trồng cần sa.