Phát hiện 72.600 cuốn sách giáo khoa nghi làm giả

Nhà sách Mỹ Huyền. Ảnh: CTV.
Nhà sách Mỹ Huyền. Ảnh: CTV.
Nhà sách Mỹ Huyền. Ảnh: CTV.
Lên top