Phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

4 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam thì bị bắt giữ. Ảnh: Thanh Chung
4 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam thì bị bắt giữ. Ảnh: Thanh Chung
4 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam thì bị bắt giữ. Ảnh: Thanh Chung
Lên top