Phát hiện 24 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam

Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phát hiện, ngăn chặn 13 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép. Ảnh: Thế Tùng
Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phát hiện, ngăn chặn 13 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép. Ảnh: Thế Tùng
Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phát hiện, ngăn chặn 13 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép. Ảnh: Thế Tùng
Lên top