Phát hiện 2 người săn bắt chim trời trái phép

Dùng loa, giăng lưới để bắt chim trời. Ảnh: CA.
Dùng loa, giăng lưới để bắt chim trời. Ảnh: CA.
Dùng loa, giăng lưới để bắt chim trời. Ảnh: CA.
Lên top