Phát hiện 1,7kg vàng và 10.000 USD trên ôtô

Chi cục Hải quan của khẩu Lao Bảo kiểm tra số tang vật là vàng, bạc, USD trên xe ôtô tải. Ảnh: HQ cung cấp
Chi cục Hải quan của khẩu Lao Bảo kiểm tra số tang vật là vàng, bạc, USD trên xe ôtô tải. Ảnh: HQ cung cấp
Chi cục Hải quan của khẩu Lao Bảo kiểm tra số tang vật là vàng, bạc, USD trên xe ôtô tải. Ảnh: HQ cung cấp
Lên top