Phát hiện 15 trường hợp dương tính với ma túy tại quán F3 Club

Có 15 trường hợp dương tính với ma túy tại quán F3 Club sau khi thử test nhanh. ảnh: M.V
Có 15 trường hợp dương tính với ma túy tại quán F3 Club sau khi thử test nhanh. ảnh: M.V
Có 15 trường hợp dương tính với ma túy tại quán F3 Club sau khi thử test nhanh. ảnh: M.V
Lên top