Hải Dương

Phát hiện 135 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy

Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra, phát hiện 135 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy. Ảnh: CAHD.
Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra, phát hiện 135 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy. Ảnh: CAHD.
Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra, phát hiện 135 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy. Ảnh: CAHD.
Lên top