Phát hiện 12 người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam

Kiểm tra y tế các công dân. Ảnh: Võ Tiến.
Kiểm tra y tế các công dân. Ảnh: Võ Tiến.
Kiểm tra y tế các công dân. Ảnh: Võ Tiến.
Lên top