Phát hiện 11 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà nghỉ

Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CA Bắc Giang
Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CA Bắc Giang
Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CA Bắc Giang
Lên top