Phát hiện 11 công dân nhập cảnh trái phép ở Lạng Sơn

Các công dân nhập cảnh trái phép. Ảnh: QT
Các công dân nhập cảnh trái phép. Ảnh: QT
Các công dân nhập cảnh trái phép. Ảnh: QT
Lên top