Phát hiện 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Căn nhà phát hiện 10 người Trung Quốc không có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam. Ảnh: V.X
Căn nhà phát hiện 10 người Trung Quốc không có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam. Ảnh: V.X
Căn nhà phát hiện 10 người Trung Quốc không có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam. Ảnh: V.X
Lên top