Phạt cửa hàng xăng dầu treo biển "tạm nghỉ vì dịch COVID-19" 30 triệu

Cửa hàng xăng dầu Thương Hà (Yên Thành - Nghệ An) thông báo tạm nghỉ bán hàng do dịch COVID-19.
Cửa hàng xăng dầu Thương Hà (Yên Thành - Nghệ An) thông báo tạm nghỉ bán hàng do dịch COVID-19.
Cửa hàng xăng dầu Thương Hà (Yên Thành - Nghệ An) thông báo tạm nghỉ bán hàng do dịch COVID-19.
Lên top