Phạt 9 tháng tù cho người kẻ hành hung cán bộ chốt kiểm soát dịch

Người hành hung cán bộ chốt kiểm soát dịch COVID-19 nhận 9 tháng tù. Ảnh: Thanh Chung
Người hành hung cán bộ chốt kiểm soát dịch COVID-19 nhận 9 tháng tù. Ảnh: Thanh Chung
Người hành hung cán bộ chốt kiểm soát dịch COVID-19 nhận 9 tháng tù. Ảnh: Thanh Chung
Lên top