Phạt 7,5 triệu đồng thanh niên xúc phạm cảnh sát giao thông trên facebook

Xử phạt 7,5 triệu đồng đối với đối tượng có hành vi cung cấp thông tin sai sự thuật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội Facebook. Ảnh: CACC.
Xử phạt 7,5 triệu đồng đối với đối tượng có hành vi cung cấp thông tin sai sự thuật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội Facebook. Ảnh: CACC.
Xử phạt 7,5 triệu đồng đối với đối tượng có hành vi cung cấp thông tin sai sự thuật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội Facebook. Ảnh: CACC.
Lên top