Phạt 7,5 triệu đồng người đứng đầu giáo xứ do vi phạm phòng dịch

Nhiều giáo dân xứ Dũ Thành đến nhà thờ hành lễ không đeo khẩu trang. Ảnh: TT.
Nhiều giáo dân xứ Dũ Thành đến nhà thờ hành lễ không đeo khẩu trang. Ảnh: TT.
Nhiều giáo dân xứ Dũ Thành đến nhà thờ hành lễ không đeo khẩu trang. Ảnh: TT.
Lên top