Phạt 5 triệu đồng đối tượng trốn cách ly, tìm cách vượt biên

Đối tượng trốn cách ly tìm cách vượt biên trái phép bị bắt. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp.
Đối tượng trốn cách ly tìm cách vượt biên trái phép bị bắt. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp.
Đối tượng trốn cách ly tìm cách vượt biên trái phép bị bắt. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp.
Lên top