Phạt 42 tháng tù nam thanh niên tông xe khiến trung uý công an thương tích

Đặng Văn Tình - đối tượng tông xe gây thương tích cho trung uý công an. Ảnh: CAHN
Đặng Văn Tình - đối tượng tông xe gây thương tích cho trung uý công an. Ảnh: CAHN
Đặng Văn Tình - đối tượng tông xe gây thương tích cho trung uý công an. Ảnh: CAHN
Lên top