Phạt 33 năm tù cho 2 kẻ lừa bán phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc