Phạt 30 triệu đồng người kinh doanh thiết bị y tế không đúng quy định

Đội quản lý thị trường số 2 (Phú Yên) tạm giữ tất cả số trang thiết bị y tế là khẩu trang, bộ kit test xét nghiệm nhanh COVID-19  không có chứng từ chứng minh theo quy định. Ảnh: Phương Uyên
Đội quản lý thị trường số 2 (Phú Yên) tạm giữ tất cả số trang thiết bị y tế là khẩu trang, bộ kit test xét nghiệm nhanh COVID-19 không có chứng từ chứng minh theo quy định. Ảnh: Phương Uyên
Đội quản lý thị trường số 2 (Phú Yên) tạm giữ tất cả số trang thiết bị y tế là khẩu trang, bộ kit test xét nghiệm nhanh COVID-19 không có chứng từ chứng minh theo quy định. Ảnh: Phương Uyên
Lên top