Phạt 3 triệu đồng người đàn ông đạp đổ bàn y tế gây phẫn nộ ở TPHCM

Người đàn đạp đổ bàn y tế phục vụ lấy mẫu xét nghiệm khiến cộng đồng mạng nổi giận. Ảnh: cắt clip
Người đàn đạp đổ bàn y tế phục vụ lấy mẫu xét nghiệm khiến cộng đồng mạng nổi giận. Ảnh: cắt clip
Người đàn đạp đổ bàn y tế phục vụ lấy mẫu xét nghiệm khiến cộng đồng mạng nổi giận. Ảnh: cắt clip
Lên top