Phạt 3 công dân từ vùng dịch về chậm khai báo y tế

Chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 ở huyện Can Lộc. Ảnh: CA.
Chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 ở huyện Can Lộc. Ảnh: CA.
Chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 ở huyện Can Lộc. Ảnh: CA.
Lên top