Phạt 20 triệu đồng nhóm người chỉ điểm chốt của Cảnh sát giao thông

Một trong 3 người chỉ điểm chốt cảnh sát giao thông bị xử lý. Ảnh: Công an cung cấp
Một trong 3 người chỉ điểm chốt cảnh sát giao thông bị xử lý. Ảnh: Công an cung cấp
Một trong 3 người chỉ điểm chốt cảnh sát giao thông bị xử lý. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top