Phạt 16 năm tù với bị cáo đâm chết hàng xóm vì can thiệp vào gia đình mình

Phạt 16 năm tù với bị cáo đâm chết hàng xóm vì can thiệp vào gia đình mình. Ảnh: Dương Bình
Phạt 16 năm tù với bị cáo đâm chết hàng xóm vì can thiệp vào gia đình mình. Ảnh: Dương Bình
Phạt 16 năm tù với bị cáo đâm chết hàng xóm vì can thiệp vào gia đình mình. Ảnh: Dương Bình
Lên top