Phạt 1,4 triệu đồng người giám hộ vì giao xe để học sinh vi phạm giao thông

Hình ảnh ghi nhận hành vi vi phạm giao thông không chấp hành hiệu lệnh cảnh sát giao thông của L.Q.H. Ảnh: Quyết Thắng.
Hình ảnh ghi nhận hành vi vi phạm giao thông không chấp hành hiệu lệnh cảnh sát giao thông của L.Q.H. Ảnh: Quyết Thắng.
Hình ảnh ghi nhận hành vi vi phạm giao thông không chấp hành hiệu lệnh cảnh sát giao thông của L.Q.H. Ảnh: Quyết Thắng.
Lên top