Pháp luật 24h:Vụ nghi "vòi tiền" ở Vĩnh Tường, bà Nguyễn Thị Kim Anh là ai?

Chụp màn hình trên trang http://vinhtuong.vinhphuc.gov.vn
Chụp màn hình trên trang http://vinhtuong.vinhphuc.gov.vn
Chụp màn hình trên trang http://vinhtuong.vinhphuc.gov.vn
Lên top