Phan Văn Vĩnh không kháng cáo và có đơn xin thi hành án

Ông Phan Văn Vĩnh. Ảnh: DT
Ông Phan Văn Vĩnh. Ảnh: DT
Ông Phan Văn Vĩnh. Ảnh: DT
Lên top