Phan Văn Anh Vũ bị đề nghị truy tố tội "Đưa hối lộ"

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ khi bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội đầu tháng 1.2020.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ khi bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội đầu tháng 1.2020.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ khi bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội đầu tháng 1.2020.
Lên top