Phan Sào Nam tiếp tục nộp khắc phục hậu quả 2,65 triệu USD

Tính đến ngày 10.9, Phan Sào Nam (ảnh, tại phiên toà sơ thẩm) đã khắc phục còn hơ 13 tỉ đồng. Ảnh: LĐO
Tính đến ngày 10.9, Phan Sào Nam (ảnh, tại phiên toà sơ thẩm) đã khắc phục còn hơ 13 tỉ đồng. Ảnh: LĐO
Tính đến ngày 10.9, Phan Sào Nam (ảnh, tại phiên toà sơ thẩm) đã khắc phục còn hơ 13 tỉ đồng. Ảnh: LĐO
Lên top