Phan Sào Nam muốn bán nhà đất để hoàn tất số tiền 1.475 tỉ khắc phục dân sự

Ông Phan Sào Nam tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: C.N
Ông Phan Sào Nam tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: C.N
Ông Phan Sào Nam tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: C.N
Lên top