Phản hồi vụ việc "đang ăn tiệc bị tạm giữ vì thiếu chứng minh nhân dân"

Hiện trường buổi kiểm tra của công an tại gia đình ông Trần Quang Sáu
Hiện trường buổi kiểm tra của công an tại gia đình ông Trần Quang Sáu
Hiện trường buổi kiểm tra của công an tại gia đình ông Trần Quang Sáu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top