Phản ánh vi phạm giao thông qua Facebook: Nhiều phương tiện bị xử lý

Chiếc xe vi phạm bị người dân ghi hình, phản ánh tới lực lược chức năng thông qua Facebook. Ảnh: CAHN.
Chiếc xe vi phạm bị người dân ghi hình, phản ánh tới lực lược chức năng thông qua Facebook. Ảnh: CAHN.
Chiếc xe vi phạm bị người dân ghi hình, phản ánh tới lực lược chức năng thông qua Facebook. Ảnh: CAHN.
Lên top