Phạm nhân được tha tù trước thời hạn cần có điều kiện gì?

Trùm đánh bạc Phan Sào Nam mới được tha tù trước thời gian song bị Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội kháng nghị. Ảnh: C.N.
Trùm đánh bạc Phan Sào Nam mới được tha tù trước thời gian song bị Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội kháng nghị. Ảnh: C.N.
Trùm đánh bạc Phan Sào Nam mới được tha tù trước thời gian song bị Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội kháng nghị. Ảnh: C.N.
Lên top