Phạm nhân được gặp mấy người thân trong một lần gặp?

Phạm nhân liên lạc với người thân qua điện thoại. Ảnh: PV
Phạm nhân liên lạc với người thân qua điện thoại. Ảnh: PV
Phạm nhân liên lạc với người thân qua điện thoại. Ảnh: PV
Lên top