Phá tụ điểm ma túy phức tạp ở Hải Dương, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm

Nhiều hung khí nguy hiểm được thu giữ tại nhà trong quá trình bắt giữ Điệp. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Nhiều hung khí nguy hiểm được thu giữ tại nhà trong quá trình bắt giữ Điệp. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Nhiều hung khí nguy hiểm được thu giữ tại nhà trong quá trình bắt giữ Điệp. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Lên top