Phá thành công chuyên án mua bán người, bắt 2 đối tượng

Đối tượng Tiên. Ảnh :PV
Đối tượng Tiên. Ảnh :PV
Đối tượng Tiên. Ảnh :PV
Lên top