Phá tan nhà hàng xóm vào cận Tết: Tiếp tục bỏ lọt hành vi vi phạm?

Hiện trường nhà bà Hựu bị phá lần thứ nhất ngày 11.12.2018. Nguồn: CA TX Hoàng Mai
Hiện trường nhà bà Hựu bị phá lần thứ nhất ngày 11.12.2018. Nguồn: CA TX Hoàng Mai
Hiện trường nhà bà Hựu bị phá lần thứ nhất ngày 11.12.2018. Nguồn: CA TX Hoàng Mai
Lên top