Phá rừng trong khu bảo vệ nghiêm ngặt: Chủ rừng gửi đơn tố giác tội phạm

Gỗ được xẻ thành phách được phát hiện ở con suối trong khu bảo tồn. Ảnh: Hưng Thơ.
Gỗ được xẻ thành phách được phát hiện ở con suối trong khu bảo tồn. Ảnh: Hưng Thơ.
Gỗ được xẻ thành phách được phát hiện ở con suối trong khu bảo tồn. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top